ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠡᠰᠢ
1 ᠬᠥᠬᠡ
2 ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ
3 ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ
4 ᠣᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ
5 ᠰᠢᠷ᠎ᠠ
6 ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ
7 ᠴᠠᠭᠠᠨ
8 ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ
9 ᠬᠠᠷ᠎ᠠ
10 ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ
‌  ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭ
‌  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ
1 ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ 23-1
2 ᠦᠬᠡᠷ 1-3
3 ᠪᠠᠷᠰ 3-5
4 ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ 5-7
5 ᠯᠤᠤ 7-9
6 ᠮᠣᠭᠠᠢ 9-11
7 ᠮᠣᠷᠢ 11-13
8 ᠬᠣᠨᠢ 13-15
9 ᠪᠡᠴᠢᠨ 15-17
10 ᠳᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ 17-19
11 ᠨᠣᠬᠠᠢ 19-21
12 ᠭᠠᠬᠠᠢ 21-23
‌  ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠲᠦᠯ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠠᠷᠠ
ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠸᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠ
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠮᠢᠭᠮᠠᠷ ᠭᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳ᠋ ᡀᠭᠪᠠ ᠤᠰᠤ ᠥᠯᠡᠵᠢ
ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠷᠠᠬᠠᠰᠪᠠᠳᠢ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠮᠣᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠱᠤᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠠᠯᠲᠠ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ
ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠢᠴᠠᠷ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠬᠣᠪᠳᠤᠭ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠪᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠯᠵᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠦᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠨ
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠢᠷᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷ
ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠬᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠴᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠪᠲᠤᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠯ
ᠬᠥᠬᠡᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠯᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠯᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠯᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082